Tuyển Sinh
Hệ Cao đẳng
​THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC CAO ĐẲNG TẠI SINGAPOR VÀ THỰC TẬP CÓ LƯƠNG (Chuyên ngành: Quản trị khách sạn)
11/07/2018
Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG TẠI ĐÀI LOAN
11/07/2018
Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG – THỰC TẬP NƯỚC NGOÀI – LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
11/07/2018
Chi tiết
Trường Cao đẳng Bách khoa là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đạo tạo nhân lực chất lượng cao. Nhà trường có cơ sở vật chất, chương trình đào tạo tiên tiến, đội ngũ cán bộ, giáo viên trình độ cao. Đào tạo, khoa học công nghệ gắn liền với thực tiễn: Các ngành nghề, chương trình đào tạo, đều giải quyết những vấn đề thực tiễn và gắn liền với nhu cầu sản xuất kinh doanh.
25/07/2017
Chi tiết