Chương trình đào tạo ngành Lập trình máy tính

Ngày: 17/07/2021

Mục tiêu đào tạo ngành/nghề lập trình máy tính

Đào tạo trình độ cao đẳng ngành/nghề Lập trình máy tính, trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề lập trình ứng dụng trên thiết bị di động và ứng dụng game, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế nghề nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

– Kiến thức:

 • Hiểu biết được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin;
 • Nắm vững kiến thức về trí tuệ nhân tạo, các thuật giải liên quan đến lập trình máy tính;
 • Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin;
 • Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin;
 • Nắm vững cách sử dụng bộ công cụ MS Office;
 • Nắm được nguyên lý, nguyên tắc hoạt động của các thiết bị tin học, điện tử và viễn thông;
 • Kiến thức nền tảng về lập trình;
 • Làm chủ các kỹ thuật lập trình bằng các ngôn ngữ (C, C#, JAVA, XML-Json, …) để thiết kế các ứng dụng phần mềm trên nền tảng di động
 • Nắm vững các kiến thức chung về hệ điều hành Windows Phone, iOS, Android và các kỹ thuật lập trên trên các hệ điều hành này
 • Nắm vững kiến thức về thiết kế đồ họa cho game, xây dựng ứng dụng game
 • Được trang bị thêm về ngoại ngữ, kỹ năng mềm.

– Kỹ năng:

 • Viết phần mềm, xây dựng các ứng dụng không quá phức tạp
 • Thiết kế Web cho thiết bị di động
 • Xây dựng các ứng dụng trên nền Windows Phone và iOS
 • Xây dựng Game và ứng dụng trên nền Android, ứng dụng được để thiết kế các ứng dụng trên di động:(Đạt các chứng chỉ kỹ năng nghề Lập trình máy tính);
 • Sử dụng thành thạo bộ công cụ MS Office (Đạt được chứng chỉ ICDL);
 • Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh (Đạt chứng chỉ TOEIC – 350);
 • Có kỹ năng giao tiếp (Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm).

Môn học tiêu biểu

Môn cơ sở

 • Mạng máy tính
 • Lắp ráp và cài đặt máy tính
 • Lập trình cơ bản
 • Tiếng Anh chuyên ngành
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Nhập môn hệ điều hành di động

Môn chuyên ngành

 • Lập trình cơ bản với C#.NET
 • Đồ họa ứng dụng
 • Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng
 • Lập trình JAVA
 • Thiết kế và triển khai web
 • SQL Mobile
 • Thiết kế Mobile Web
 • Project 1 (Thiết kế Mobile Web)
 • Ngôn ngữ XML-Json
 • Lập trình Android cơ bản
 • Project 3 (Xây dựng Android Apps)
 • Phát triển Android Apps
 • Project 5 (Phát triển Android Apps)
 • Lập trình iOS
 • Project 6 (Xây dựng iOS Apps)
 • Lập trình Android nâng cao
 • Thiết kế đồ họa Game
 • Phát triển Android Games
 • Thực tập tốt nghiệp

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ngành/nghề Lập trình máy tính

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc được tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực tin học, viễn thông ở các vị trí như phát triển phần mềm, Lập trình ứng dụng di động, lập trình game, lắp đặt, triển khai dự án, tư vấn, chuyển giao công nghệ, kiểm tra kỹ thuật, vận hành hệ thống. Cụ thể:

 • Kỹ thuật viên lập trình ứng dụng trên Windows Phone và iOS
 • Kỹ thuật viên lập trình ứng dụng trên Android
 • Kỹ thuật viên lập trình Game trên Mobile
0914770056 Chat zalo