Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Ngày: 02/07/2021

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên là một đơn vị chức năng thuộc trường Cao Đẳng Bách Khoa chịu trách nhiệm: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là công tác sinh viên).

Phòng Công tác HS-SV thực hiện các nhiệm vụ

a. Công tác chính trị, tư tưởng sinh viên

 • Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức chính trị-tư tưởng, quán triệt và tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Trường; giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, ý thức tổ chức, nếp sống văn minh cho người học;
 • Nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của sinh viên, phản ánh kịp thời với Đảng ủy, Ban giám hiệu để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời;
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa học, đầu mỗi năm học; các hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo Trường với đại biểu sinh viên.

b. Công tác quản lý sinh viên

 • Tổ chức lễ khai giảng, bế giảng và trao bằng;
 • Quản lý hồ sơ sinh viên, thẻ sinh viên; quản lý sinh viên nội, ngoại trú; Tiếp sinh viên, giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên; Giải quyết các thủ tục cho sinh viên chuyển trường, ngừng nghỉ, thôi học; Thông báo kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên đến gia đình;
 • Xây dựng định mức thu và kế hoạch thu học phí và các khoản thu dịch vụ khác đối với sinh viên;
 • Phát động, tổ chức phong trào thi đua; đánh giá kết quả rèn luyện, thi đua khen thưởng và kỷ luật của sinh viên; Thực hiện chế độ, chính sách, học bổng đối với sinh viên; Quản lý các nguồn học bổng ngoài ngân sách, các thủ tục cho sinh viên vay vốn ngân hàng.
 • Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp các vấn đề về tâm lý – xã hội; tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, khám chữa bệnh, bảo hiểm cho sinh viên. Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
 • Tổ chức các đoàn sinh viên tham gia các cuộc thi, hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế; Quản lý sinh viên quốc tế.

c. Công tác cựu sinh viên

 • Khảo sát việc làm, phát triển mạng lưới và quản lý cơ sở dữ liệu cựu sinh viên;
 • Phát triển các nguồn lực từ cựu sinh viên hỗ trợ cho hoạt động sinh viên và Trường.
0914770056 Chat zalo