Khoa Ngoại Ngữ

Ngày: 02/07/2021
Khoa Ngoại ngữ là một khoa chuyên môn độc lập, đào tạo ngành tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật. Bên cạnh đó khoa cũng phụ trách giảng dạy tiếng Anh căn bản, tiếng Anh chuyên ngành và các ngoại ngữ khác như Tiếng Nhật, Tiếng Hàn cho các ngành đào tạo khác. Nhiệm vụ đào tạo của khoa là hướng đến là chuẩn hóa ngoại ngữ cho toàn bộ học sinh, sinh viên trong nhà trường.
0914770056 Chat zalo